+ 48 602 653 073 + 48 608 783 498 biuro@astim.eu

System sygnalizacji pożarowej i DSO

System sygnalizacji pożarowej składa się głównie z centrali alarmowej, czujek i przycisków pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych. Systemy te instaluje się tam, gdzie pożar musi być wykryty szybko i niezawodnie. W razie alarmu pożarowego sterowane przez centralę urządzenie gaśnicze powinno się uruchamiać automatycznie. Sygnał o pożarze powinien być także przekazany do straży pożarnej.

Zainstalowane w systemie czujki i przyciski pożarowe działają bez przerwy (przy zaniku napięcia sieciowego zasilane są z akumulatorów awaryjnych), a ich zdolność do nadzorowania nie może być w żaden sposób zakłócona lub ograniczona.  O jakości systemu sygnalizacji alarmu pożarowego decyduje nie tylko marka, lecz przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych komponentów systemu.

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest elementem, który wspomaga ochronę przeciwpożarową, umożliwiając efektywną komunikację z otoczeniem w sytuacjach zagrożenia, jak i w czasie normalnej pracy.