+ 48 602 653 073 + 48 608 783 498 biuro@astim.eu

Klienci sprzedaży detalicznej

Podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej, najczęściej prowadzeniu sklepów,  odnotowują coraz większe straty spowodowane drobnymi kradzieżami, które ze względu na wartość skradzionego mienia nie stanowią przestępstwa, a jedynie wykroczenie niepowodujące znaczących konsekwencji dla sprawcy czynu zabronionego. Jak dotąd nie znaleziono skuteczniejszej metody rozwiązania tego problemu niż montaż systemu monitorującego umożliwiającego:

– zarejestrowanie przestępnego działania,
– szybką reakcję i zapobieżenie dokonaniu kradzieży,
– identyfikację tożsamości sprawcy, a tym samym pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Nasi klienci po skorzystaniu z naszych usług odnotowali spadek kradzieży nawet o 90 %.

Posiadanie dużej ilości towaru w zamkniętym, ale niezabezpieczonym elektronicznie lokalu stwarza duże ryzyko włamania, które wiąże się nie tylko z kradzieżą, ale także ze zniszczeniem mienia, które często może powodować powstanie wysokich strat. Z tych też względów oferujemy naszym klientom montaż systemów alarmowych, zabezpieczających przed włamaniem i informujących o próbach dostania się do wnętrza lokalu.

Zamień swoją nieruchomość w twierdzę.

Zapewniamy spokój i pełną kontrolę nad chronionym obiektem